MENING IJODIM

Tartib raqa-mi Kimyo-viy belgisi Kimyoviy nomi Atom raqami Atom massasi Normal sharoit Element rangi Klassifikat-siya Nisbiy elektrman-fiyligi Qaynash temperaturasi Erish temperatu-rasi Zichligi  
1 V Vodorod 1 1,007~ 1 g/mol Gaz Yo’q Metallmas 3,1 -252,87 0C -259,14 0C 0,08988 g/sm3
2 He Geliy 2 4,007~ 4 g/mol Gaz Yo’q Metallmas -268,93 0C -272,2 0C 0.0001787 g/sm3
3 LI Litiy 3 6,941~ 7 g/mol Qattiq Oqish kumush Metall 1,0 1342 0C 180,54 0C 0,534 g/sm3
4 Be Berilliy 4 9,01218~ 9 g/mol Qattiq Kulrang Metall 1,5 2469 0C 1287 0C 1,85 g/sm3
5 B Bor 5 10,811~ 11 g/mol Qattiq Qora Nim-metall 2,0 3927 0C 2349 0C 2,34 g/sm3
6 C Uglerod 6 12,011~ 12 g/mol Qattiq Grafit holda qora Metall 2,5 4827 0C 3825 0C 2,267 g/sm3
7 N Azot 7 14,0067~ 14 g/mol Gaz Rangsiz Metallmas 3,0 -195,79 0C -210,1 0C 0,001251 g/sm3
8 O Kislorod 8 15,9994~ 16 g/mol Gaz Rangsiz Metallmas 3,5 -182,9 0C -218,3 0C 0,00169 g/sm3
9 F Ftor 9 18,998403~ 19 g/mol Gaz Och sariq Metallmas 4,1 -188,12 0C -219,62 0C 0,0017 g/sm3
10 Ne Neon 10 20,179~ 20 g/mol Gaz Rangsiz Metallmas -246,08 0C -248,59 0C 0,000899 g/sm3
11 Na Natriy 11 22,08977~ 22 g/mol Qattiq Oq-kumush Metall 0,9 883 0C 371 0C 0,968 g/sm3
12 Mg Magniy 12 24,305~ 24 g/mol Qattiq Oq-kumush Metallmas 1,2 1090 0C 650 0C 1,738 g/sm3
13 Al Alyuminiy 13 26,98154~ 27 g/mol Qattiq Oq-kumush Metall 1,5 2519 0C 660,32 0C 2,70 g/sm3
14 Si Kremniy 14 28,0855~ 28 g/mol Qattiq Ko’kish-kulrang Nim-metall 1,8 2900 0C 1414 0C 2,33 g/sm3
15 P Fosfor 15 30,97376~ 31 g/mol Qattiq Oq-kumush Metallmas 2,2 277 0C 44,2 0C 1,823 g/sm3
16 S Oltingu-gurt 16 32,066~ 32 g/mol Qattiq Sariq Metallmas 2,6 444,72 0C 115,21 0C 2,08 g/sm3
17 Cl Xlor 17 35,453~ 35 g/mol Gaz Sarg’ish-yashil Metallmas 3,0 -34,04 0C -101,5 0C 0,0032 g/sm3
18 Ar Argon 18 39,948~ 40 g/mol Gaz Rangsiz Metallmas -185,85 0C -189,35 0C 0,0008999 g/sm3
19 K Kaliy 19 39,0983~ 39 g/mol Qattiq Oq-kumush Metall 0,8 759 0C 63,38 0C 0,89 g/sm3
20 Ca Kalsiy 20 40,078~ 40 g/mol Qattiq Oq-kumush Metall 1,0 1484 0C 842 0C 1,55 g/sm3
21 Sc Skandiy 21 44,9559~ 45 g/mol Qattiq Oq-kumush Metall 1,3 2830 0C 1541 0C 2,985 g/sm3
22 Ti Titan 22 47,88~ 48 g/mol Qattiq Oq-kumush Metall 1,5 3287 0C 1668 0C 4,506 g/sm3
23 V Vanadiy 23 50,9415~ 51 g/mol Qattiq Oq-kumush Metall 1,6 3407 0C 1910 0C 6,0 g/sm3
24 Cr Xrom 24 51,9961~ 52 g/mol Qattiq Kumush rang Metall 1,6 2671 0C 1907 0C 7,15 g/sm3
25 Mn Marganes 25 54,9380~       55 g/mol Qattiq Kumush rang Metall 1,5 2061 0C 1246 0C 7,21 g/sm3
26 Fe Temir 26 55,847~ 56 g/mol Qattiq Kumush rang Metall 1,8 2861 0C 1538 0C 7,86 g/sm3
27 Co Kobalt 27 58,9332~ 59 g/mol Qattiq Kumush rang Metall 1,9 2927 0C 1495 0C 8,90 g/sm3
28 Ni Nikel 28 58,69~ 59 g/mol Qattiq Kumush rang Metall 1,9 2913 0C 1455 0C 8.908 g/sm3
29 Cu Mis 29 63,546~ 64 g/mol Qattiq Qizg’ish-sariq Metall 1,9 2927 0C 1084 0C 8,96 g/sm3
30 Zn Rux 30 65,39~ 65 g/mol Qattiq Ko’kish-kulrang Metall 1,6 907 0C 419,53 0C 7,14 g/sm3
31 Ga Galliy 31 69,723~ 70 g/mol Qattiq Oq-kumush Metall 1,6 2204 0C 29,76 0C 5,91 g/sm3
32 Ge Germaniy 32 72,59~ 73 g/mol Qattiq Oq-kumush Metal 1,8 2820 0C 938,3 0C 5,323 g/sm3
33 As Mishyak 33 74,9216~ 75 g/mol Qattiq Kulrang Nim-metall 2,0 817 0C 614 0C 5,727 g/sm3
34 Se Selen 34 78,96~ 79 g/mol Qattiq Kulrang Metallmas 2,4 685 0C 221 0C 4,39 g/sm3
35 Br Brom 35 79,904~ 80 g/mol Suyuq Qizg’ish-jigarrang   metallmas 2,8 59 0C -7,3 0C 3,1028 g/sm3
36 Kr Kripton 36 83,80~ 84 g/mol Gaz Rangsiz Metallmas -153,22 0C -157,36 0C 0,0037 g/sm3
37 Rb Rubidiy 37 65,4678~ 65 g/mol Qattiq Oq-kumush Metall 0,8 688 0C 39.31 0C 1,532 g/sm3
38 Sr Stronsiy 38 87,62~ 88 g/mol Qattiq Oq-kumush Metall 1,0 1382 0C 777 0C 2.64 g/sm3
39 Y Ittriy 39 88,9059~ 89 g/mol Qattiq Oq-kumush Metall 1,2 3336 0C 1526 0C 4,472 g/sm3
40 Zr Sirkoniy 40 91,224~ 91 g/mol Qattiq Oq-kumush Metall 1,4 4409 0C 1855 0C 6,52 g/sm3
41 Nb Niobiy 41 92,9064~ 93 g/mol Qattiq Kulrang Metall 1,6 4744 0C 2477 0C 8,57 g/sm3
42 Mo Molibden 42 95,94~ 96 g/mol Qattiq Kulrang Metall 1,8 4639 0C 2623 0C 10,28 g/sm3
43 Tc Texnetsiy 43 97,9072~ 98 g/mol Qattiq Kulrang Metall 1,8 4265 0C 2157 0C 11 g/sm3
44 Ru Ruteniy 44 101,07~ 101 g/mol Qattiq Oq-kumush Metall 2,2 4150 0C 2334 0C 12,45 g/sm3
45 Rh Rodiy 45 102,9055~ 103 g/mol Qattiq Oq-kumush Metall 2,2 3695 0C 1964 0C 12,41 g/sm3
46 Pd Palladiy 46 106,42~ 106 g/mol Qattiq Oq-kumush Metall 2,2 2963 0C 1554 0C 12,023 g/sm3
47 Ag Kumush 47 107,8682~ 108 g/mol Qattiq Kumush Metall 1,9 2162 0C 961,78 0C 10,49 g/sm3
48 Cd Kadmiy 48 112,41~ 112 g/mol Qattiq Kulrang Metall 1,7 767 0C 321,07 0C 8,65 g/sm3
49 In Indiy 49 114,82~ 115 g/mol Qattiq Kulrang Metall 1,7 2072 0C 156,6 0C 7,31 g/sm3
50 Sn Qalay 50 118,170~ 118 g/mol Qattiq Kulrang Metall 1,8 2602 0C 231,93 0C 7,265 g/sm3
51 Sb Surma 51 121,75~ 122 g/mol Qattiq Kulrang Nim-metall 1,9 1587 0C 630,63 0C 6,697 g/sm3
52 Te Tellur 52 127,602~ 128 g/mol Qattiq Kulrang Nim-metall 2,1 988 0C 449,51 0C 6,24 g/sm3
53 I Yod 53 126,9045~ 127 g/mol Qattiq Pushti-kulrang Metallmas 2,5 184,3 0C 113,7 0C 4,933 g/sm3
54 Xe ksenon 54 131,29~ 131 g/mol Gaz Rangsiz Metallmas -108 0C -111,7 0C 0,00588 g/sm3
55 Cs Seziy 55 132,9054~ 133 g/mol Qattiq Oq-kumush Metall 0,7 671 0C 28,44 0C 1,93 g/sm3
56 Ba Bariy 56 137,33~ 137 g/mol Qattiq Oq-kumush Metall 0,9 1870 0C 727 0C 3,51 g/sm3
57 La Lantan 57 138,9055~ 139 g/mol Qattiq Oq-kumush Metall 1,0 3470 0C 940 0C 6,162 g/sm3
58 Ce Seriy 58 140,12~ 140 g/mol Qattiq Oq-kumush Metall 1,1 3360 0C 795 0C 6,770 g/sm3
59 Pr Prazeodim 59 140,9077~ 141 g/mol Qattiq Oq-kumush Metall 1,1 3290 0C 935 0C 6,77 g/sm3
60 Nd Neodim 60 144,24~ 144 g/mol Qattiq Oq-kumush Metall 1,1 3100 0C 1024 0C 7,01 g/sm3
61 Pm Prometiy 61 144,9128~ 145 g/mol Qattiq Kulrang Metall 1,1 3000 0C 1100 0C 7,26 g/sm3
62 Sm Samariy 62 150,36~ 150 g/mol Qattiq Oq-kumush Metall 1,1 1803 0C 1072 0C 7,52 g/sm3
63 Ey Yevropiy 63 151,96~ 152 g/mol Qattiq Oq-kumush Metall 1,1 1527 0C 826 0C 5,244 g/sm3
64 Gd Gadoliniy 64 157,25~ 157 g/mol Qattiq Oq-kumush Metall 1,1 3250 0C 1312 0C 7,90 g/sm3
65 Tb Terbiy 65 158,9254~ 159 g/mol Qattiq Oq-kumush Metall 1,1 3230 0C 1356 0C 8,23 g/sm3
66 Dy Disproziy 66 162,50~ 163 g/mol Qattiq Oq-kumush Metall 1,1 2567 0C 1407 0C 8,540 g/sm3
67 Ho Golmiy 67 164,9304~ 165 g/mol Qattiq Oq-kumush Metall 1,1 2720 0C 1461 0C 8,79 g/sm3
68 Er Erbiy 68 167,26~ 167 g/mol Qattiq Oq-kumush Metall 1,1 2868 0C 1497 0C 9,066 g/sm3
69 Tm Tuliy 69 168,9342~ 169 g/mol Qattiq Oq-kumush Metall 1,1 1950 0C 1545 0C 9,32 g/sm3
70 Yb Itterbiy 70 173,04~ 173 g/mol Qattiq Oq-kumush Metall 1,1 1196 0C 824 0C 6,90 g/sm3
71 Lu Lyutetsiy 71 174,967~ 175 g/mol Qattiq Oq-kumush Metall 1,1 3402 0C 1652 0C 9,841 g/sm3
72 Hf Gafniy 72 178,49~ 178 g/mol Qattiq Kulrang Metall 1,3 4603 0C 2233 0C 13,31 g/sm3
73 Ta Tantal 73 180,9479~ 181 g/mol Qattiq Kulrang Metall 1,5 5458 0C 3017 0C 16,69 g/sm3
74 W Volfram 74 183,85~ 184 g/mol Qattiq Kulrang Metall 1,7 5555 0C 3422 0C 19,25 g/sm3
75 Re Reniy 75 186,207~ 186 g/mol Qattiq Kulrang Metall 1,9 5596 0C 3186 0C 21,02 g/sm3
76 Os Osmiy 76 190,2~ 190 g/mol Qattiq Kulrang Metall 2,2 5012 0C 3033 0C 22,61 g/sm3
77 Ir Iridiy 77 192,22~ 192 g/mol Qattiq Oq-kumush Metall 2,2 4428 0C 2466 0C 22,65 g/sm3
78 Pt Platina 78 195,08~ 195 g/mol Qattiq Oq-kumush Metall 2,2 3825 0C 1768,3 0C 21,45 g/sm3
79 Au Oltin 79 196,9665~ 197 g/mol Qattiq Sarg’ish Metall 2,1 2856 0C 1064 0C 19,3 g/sm3
80 Hg Simob 80 200,59~ 201 g/mol Suyuq Oq-kumush Metall 1,9 356,73 0C -38,83 0C 13,534g/sm3
81 Tl Talliy 81 204,83~ 205 g/mol Qattiq Oq-kumush Metall 1,6 1473 0C 304 0C 11,85 g/sm3
82 Pb Qo’rg’o-shin 82 207,2~ 207 g/mol Qattiq Oq Metall 1,9 1749 0C 327,46 0C 11,34 g/sm3
83 Bi Vismut 83 208,9804~ 209 g/mol Qattiq Qizgish-oq Metall 1,9 1564 0C 271,3 0C 9,78 g/sm3
84 Po Poloniy 84 208,9824~ 209 g/mol Qattiq Kumush Metall 2,0 962 0C 254 0C 9,196 g/sm3
85 At Astat 85 209,9871~ 210 g/mol Qatiq Kulrang NIm-metall 2,2 337 0C 302 0C Noma’lum
86 Rn Radon 86 222,0176~ 222 g/mol Gaz Rangsiz Metallmas -61,7 0C -71 0C 0,00983 g/sm3
87 Fr Fransiy 87 223,0197~ 223 g/mol Qattiq Kulrang Metall 0,7 677 0C 27 0C 1,87 g/sm3
88 Ra Radiy 88 226,0254~ 226 g/mol Qattiq Kulrang Metall 0,9 1737 0C 700 0C 5,5 g/sm3
89 Ac Aktiniy 89 227,0278~ 227 g/mol Qattiq Kumush Metall 1,1 3300 0C 1050 0C 10,0 g/sm3
90 Th Toriy 90 232,0381~ 232 g/mol Qattiq Oq-kumush Metall 1,1 4820 0C 1842 0C 11,7 g/sm3
91 Pa Protakti-niy 91 231,0359~ 231 g/mol Qattiq Oq-kumush Metall 1,1 4300 0C 1568 0C 15,37 g/sm3
92 U Uran 92 238,0289~ 238 g/mol Qattiq Kulrang Metall 1,2 3927 0C 1132,2 0C 19,1 g/sm3
93 Np Neptuniy 93 237,0482~ 237 g/mol Qattiq Kulrang Metall 1,2 4000 0C 637 0C 20,2 g/sm3
94 Pu Plutoniy 94 244,0642~ 244 g/mol Qattiq Oq-kumush Metall 1,2 3230 0C 639,4 0C 19,816 g/sm3
95 Am Ameritsiy 95 243,0614~ 243 g/mol Qattiq Oq-kumush Metall 1,2 2607 0C 1176 0C 12,0 g/sm3
96 Cm Kyuriy 96 247,0703~ 247 g/mol Qattiq Oq-kumush Metall 1,2 3110 0C 1340 0C 13,51 g/sm3
97 Bk Berkliy 97 247,0703~ 247 g/mol Qattiq Noma’lum Metall 1,2 Noma’lum 986 0C 14,78 g/sm3
98 Cf Kaliforniy 98 251,0796~ 251 g/mol Qattiq Noma’lum Metall 1,2 Noma’lum 900 0C Noma’lum
99 Es Eynshtey-niy 99 252,0828~ 252 g/mol Qattiq Noma’lum Metall 1,2 Noma’lum 860 0C 8,84 g/sm3
100 Fm Fermiy 100 257,0951~ 257 g/mol Qattiq Noma’lum Metall 1,2 Noma’lum 1527 0C Noma’lum
101 Md Mendeleyeviy 101 258,0986~ 258 g/mol Qattiq Noma’lum Metall 1,2 Noma’lum 827 0C Noma’lum
102 No Nobeliy 102 259,1009~ 259 g/mol Qattiq Noma’lum Metall 1,2 Noma’lum 827 0C Noma’lum
103 Lr Lourensiy 103 260,1054~ 260 g/mol Qattiq Noma’lum Metall 1,2 Noma’lum 1627 0C Noma’lum
104 Rf Rezerfor-diy 104 261~ 261g/mol Noma’lum Noma’lum Metall Noma’lum Noma’lum Noma’lum Noma’lum
105 Db Dubniy 105 262~ 262 g/mol Noma’lum Noma’lum Metall Noma’lum Noma’lum Noma’lum Noma’lum
106 Sg Siborgiy 106 263~ 263 g/mol Noma’lum Noma’lum Metall Noma’lum Noma’lum Noma’lum Noma’lum
107 Bh Boriy 107 264~ 264 g/mol Noma’lum Noma’lum Metall Noma’lum Noma’lum Noma’lum Noma’lum
108 Hs Xassiy 108 265~ 265 g/mol Noma’lum Noma’lum Metall Noma’lum Noma’lum Noma’lum Noma’lum
109 Mt Meytneriy 109 266~ 266 g/mol Noma’lum Noma’lum Metall Noma’lum Noma’lum Noma’lum Noma’lum
                       

SAYTIMGA XUSH KELIBSIZ !